renovering

Vi tar renoveringsuppdrag och har lång erfarenhet av Skånska hus efter mer än 30 års

verksamhet. Vi har också vårt snickeri och kan där tillverka det som måste bytas, lagas eller

nytillverka måttanpassad inredning efter önskemål.

Ett gatuhus i Skillinge före och efter. Nya och bytta takbjälkar för att ge plats åt en nytillverkad

gångvänligare trappa. Ny takpanel omputsade väggar nere och ett ljust måleri